Rhythmikon | Foto: Theremin Center Moskau, Andrej Smirnov

Dokumentation